Wallonie Destination Qualité

De label 'Wallonie Destination Qualité' (Wallonië kwaliteitsbestemming) heeft als doel de kwaliteit van het toeristisch onthaal in Wallonië te promoten

De label is voorbehouden aan organismes die zich engageren in een certificeringsprogramma dat geïnspireerd is op het Zwitserse programma voor kwaliteitsvol toerisme.

Het 'Maison du Tourisme van het Land van Villers' heeft deze label verkregen in juni 2013. Dat betekent concreet dat wij ons geëngageerd hebben in een proces:

- van sensibilisering van de medewerkers voor de kwaliteit van de service

- van betere behandeling van klachten

- van verhoogde efficiëntie op het gebied van werking en klantenbinding van toeristen

Destinaion qualité